بدرود تا روز موعود...
دل نوشته های پسری که عمرشو داد به باد... به پاش...

هے لعـنـتے ..؟؟

 
لبخـنــבهاے ڪوتاه و تلخـــم

یعـنـے روزے بـﮧ ωـختے اכּـتقام خواهـــم گرفـت ...


--------------------------------



گــاهــی ..

آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد..

مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گـریــانـش پــَرت کـنـد...


--------------------------------



امــروز
یاבمــ افتــاב ..دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ

خیلـــے وقت است

چیزــے בر آטּ ننوشتـﮧ ام

بــا خوבم میگویم:

" فڪرش را بڪـטּ یڪــ روزمیمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتــر "

בلمــ
میســوزב براے تــو...

ڪــﮧ میشڪنــے روزــے ڪـﮧ مـטּ نیستم

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے

خــرב میشوے وقتــے میفهمــے

چقــבر בوستت داشتم ... !


-----------------------------

http://axgig.com/images/36453159683561271420.jpg

همـیشــہ دقیقآ وقــتی پـُر از حـرفﮮ

وقــتی بغــضـ میڪـــُכּ ــی

وقتــﮮ בآغوכּ ــی(!)
 
 وقــتی בلــِتـ شڪستــہ

دقیقـا همیـכּ  وقــتآ

انقـدر حـرفـ دآری ڪہ 
 
 فقــط میتوכּ ـی بگـﮮ:

"بیخـیآلــ"...!!!



http://www.uploadtak.com/images/m1177_____.jpg

میخواهــ ی در بآره ام قضاوتــ کنــ ی....!


اینکــهـ چهـ بودـــم ....؟!

اینکـهـ چهـ شدمــــــــ .....؟!

اول
کفشــ هـآیم رآ بــپـــوـش ...

رآهــَم رآ قدمــ بزن ...

دَرد هآیمــَم را بکـــش ....

بعــدقــضآوَتــــ کــــن ..
.!!!


----------------------------


http://www.uploadtak.com/images/1548_C_bichareh.jpg


خــــ ـ ــבایا

غـــــم خـــورבه ام به مقــــבارٍ ڪافــــے ،

ممـــــــنوטּ !

میــــل نــــدارم בیگــــر

مـــــــے شــــوב ؛

یــــک استــــڪان مـــــرگ بـــــرایم بریـــــــزے ؟!!


--------------------------------

http://0up.ir/do.php?imgf=136639277717231.jpg


دار بزن خاطرات کسی که تورا دور زده است...


حالم خوب است اما گذشته ام درد میکند...!!!

 

|

تـَـقویم اِمسال هـَـم

با تـَـقویم پارسال هیـچ فـَـرقے نـِـمی کــُنـَد (!)

وَقتــے... زنـ ـدگــ ـے . . .

تا اِطـِـلاع ثانـَـوے تـَـعطیل اَستــْ !!!


-------------------------------



سلامتی 3 یار:

غم و...

فندک و...

سیگار...


-----------------------------


همه می خواهند

جای تو را بگیرند...

بی آنکه بدانند...

تو هم دیگر جایی نداری...!

 

-----------------------------



معده خالی...

دود سیگار...

تلخی عرق...

فکر بیمار...

قلب شکسته

و یه Ravaniiiiiiie خسته!!!

 

------------------------------

از بــیـــבاری لذت مـےبــرҐ...

از ســر בرב لذت مـے‌بــــرҐ...
 
ازخـــورבن قرص‌هاے رنـگـــــــارنگ لذت مـے‌بــــرҐ...

از مـشــکـــے‌ پـــوشــیــــבن لذت مـے‌بــــرҐ...
 
از تـــنـــهـایـــےِ بـــے انـتـهـــایــم لذت مـے ‌بــــرҐ . . .

از پــــرواز توے خیالم لذت مـے بــــرҐ . . .

از تک تک کــا‌Ґهایے که از ســیــگـــار مےگــیـرҐ لذت مـے‌بـــرҐ...

و همین برای انــتـقـــاҐ گرفتن از زندگے کافیست !!

 

-------------------------------http://aloneboy.com/pic/mataleb/Cigar/cigar%20%5BAloneBoy.com%5D2.jpg




ای نارفیق!

به کدامین گناه ناکرده...

تازیانه میزنی بر اعتمادم؟؟؟

زیر پایم را خالی کردی...

سلام پر مهرت را باور کنم...

یا...

پاشیدن زهر خیانتت را...؟
 

------------------------------------

سیگـ ـاری ام...

مــ ـالِ پدرتــ را کـ ـه نخورده ام!

گاهـ ـی نخـ ـی دود مـ ـی ـکنـ ـم

تـــا خشـ ـم هایـ ـم را خالـ ـی خالـ ـی قورتــــ ندهـ ـم!

پس انگشتـــ ـ شمـاتَتــــ را روی کسانـ ـی بگیــــر

کـ ـه هـــ ـوای جامعـ ـه را بـ ـه لجـــَ ـن کشیده انــ ـد...!

 

-----------------------------

 

✘ چـہـ .::בُنـیـاے ::.  ســاکـتـے ...

בیـگـر صـבاے تـپـش .:: قـــَلبـ؟ـ هـا ::. غـوغـا نمـے کـنـב !!!

.:: بــے گـمـان ::. هـمـه شـکسـته انـב..✘ 

 

 

                                           -------------------------------


غلط کرده هر کے گفته من براے تو تره هم خورد نمیکنم!!

من براے تو خیلے چیزا خورد میکنم

مثلا دندونات یا حتے قلم پات ، اگه یه بار دیگه بیاے سمتم!!!

 

 


http://barobache10metri.persiangig.com/NeverAlone2.jpg



[ایـنایــے] کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـטּ و هـنــבزفـرے تـو

گوشـشـونـﮧ                                        


[ایـنایـے] کـﮧ تـو خـیابـوטּ هـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن و راه میرטּ                                             


[ایـنایـے] کـﮧ تـو تـاکسے هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر، کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ

[ایـنایـے] کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو از سوزش لبشوטּ میفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه

[ایـنایـے] کـﮧ בلشـون واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ

[ایـــنــــا]

ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ، ایـنـا [هـیچے] واسـﮧ از בستـ בاבטּ ندارטּ


[قبلاً یـﮧ نـفـر هر چـی בاشتــטּ رو ازشـون گرفـتـﮧ]




درباره وبلاگ
مقداد

این روزا دیگه بازوهامم عین دلم یاریم نمیکنه وقتی رو تشک عشقت زمینم زدی انتظار داشتم حداقل به رسم جوانمردی دستامو بگیری... حالا که رفتی سر تمرینم دیگه زیاد زمین میخورم . کمرمو شکستی ... ================ جز دعا کار دگر نیست مرا .* شب روزت همه شاد .* دلت از غم آزاد .* همه ایام به کام .* و تو پیوسته سرافراز و ز هر غصه برون .* همچو گنجشک به هر بام ودرخت .* بنشینی خندان .* وسبکبال تر از برگ درخت .* در هوا رقص کنان .* مشق پرواز کنی سوی سپیدار بلند .* و ز تو نغمه مستی آید ... * لحظه هایت چون قند .* روزگارت لبخند .* هفته هایت پر مهر .* هر کجایی که قدم بگذاری .* همه از کینه تهی .* همه از قهر و عداوت خالی .* همه جا ، نام تو از مهر ، به لب ها جاری ... .* و تو با یاد خداوند بزرگ .* به سلامت ببری راه به پیش... .* ================ . مقداد...

پيوندها
نويسندگان
امکانات جانبی
RSS Feed
Online User ابزار پرش به بالا